terrific exhibit/work! m.

Artists: Koji Enokura, Susumu Koshimizu, Nobuo Sekine, Kishio Suga, Jiro Takamatsu, Noboru Takayama, Lee Ufan, Katsuro Yoshida
Venue: Gladstone Gallery, New York
Exhibition Title: Requiem for the Sun: The Art of Mono-ha
Curator: Mika Yoshitake

click to jump

Next
Monte Rosa Hut by Bearth & Deplazes Architekten